en-US nb-NO
Registrer

Korrekt fortøyning av båten

Husk å fortøye båtene forsvarlig ved BAB-brygga, nå som høststormene kommer.

◾Båten fortøyes minimum med 2 fortøyninger i baug + 2 fortøyninger akter.

◾Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon og strekkavlastere/gummifjærer.

◾Fortøyningene skal strammes godt for å unngå at båten jager i båsen.

◾Større båter bør i tillegg ha to eller fire spring for å hindre bevegelse i lengderetning. Dette gjelder spesielt plassene ytterst på BAB-brygga, og alltid ved vinterfortøyning.

◾Benytt minst to fendre på hver side av båten.

 

Husk å sjekke utestående fakturaer på "min side"

Vi minner om at betalingsfristen for havneavgift og medlemskontingent for lengst er passert. Det er fortsatt en del BAB-medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten for 2018 og enkelte har heller ikke betalt havneavgiften for sommerhavn 2018. Alle medlemmer må logge seg inn via "knappen" øverst til høyre og hente faktura på "min side". Ubetalt medlemsavgift ved utgangen av året medfører sletting av medlemskap.

Bygdø Allé BåtforeningBygdø Allé Båtforening (BAB) ligger innerst i Frognerkilen. Foreningen eier bryggeanlegget og en vaktbu, som ligger like ved E-18. Foreningen er også med i samarbeidet om opplagsplassen på Sjølyst-Karenslyst.

Båtforeningen er dugnadbasert og drives utelukkende av frivillige krefter.

Det kreves medlemskap for å bygge opp ansiennitet og få båtplass. Innmeldingsavgiften er kr 400 kroner, årskontingenten kr. 250. For andre priser, se under fanen "Informasjon om BAB". Medlemskap gir også tilgang til informasjon som krever brukernavn og passord. Normal ventetid for å få båtplass er 5-6 år.

For å søke medlemskap, klikk på fanen "Bli medlem"

Spørsmål om BAB kan sendes til styret gjennom epostbab@gmail.com

Husk: Årsmøte i Bygdøy Allé Båtforening 6. mars 2019

Årsmøte 2019 i Bygdøy Allé Båtforening avholdes onsdag 6. mars 2019 fra kl. 19.00 i "storsalen" på Rødtvedt skole. Alle medlemmer oppfordres til å møte.

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Innkalling og saksliste varsles pr. e-post og skal være tilgjengelig på foreningens hjemmeside senest 14 dager før møtedagen. Dagsorden på årsmøtet skal følge innkallelsen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være fremsatt skriftlig og oversendt styret senest 1. februar.

Bestilling av båtplass for sommersesongen 2019 - innen 10. mars

Bygdø Allé Båtforening har nå åpnet for bestilling av båtplass for sommersesongen 2019. Alle som har fast båtplass i Bygdø Allé Båtforening eller som ønsker å stå på venteliste for 2019 må gå inn på Min side i medlemssystemet (logge inn via BABs hjemmeside www.babinfo.no) og bestille/avbestille sommerplass innen 10.mars.

For medlemmer med fast båtplass er dette bekreftelsen på at man ønsker (eller ikke ønsker) å benytte båtplassen i 2019. For medlemmer som ønsker fast båtplass eller en større/mindre båtplass enn de allerede har, så er dette en søknad om plass på venteliste. Ventelistene slettes ved utgangen av hvert år.

Etter 10. mars vil havnesjefen sette opp havnelista for 2019 og ledige båtplasser vil leies ut, eller tildeles fast, til medlemmer på årets venteliste.

Gjennomført dugnad 3.november

Liksom tidligere år, så gjennomførte Bygdø Allé Båtforening dugnad første lørdag i november med etablering av boblehavn.

Fortsatt ledige plasser i boblehavn for vinteren 2018-2019

Bygdø Allé Båtforening har fortsatt noen få ledige plasser i boblehavn kommende vinter. Disse reste-plassene fordeles nå fortløpende til BAB-medlemmer som melder sin interesse på telefon eller SMS til havnesjef Trond Wiberg på 926 88 929. Pris for plass i vinterhavnen er kr 1800. I tillegg kommer medlemskontingent kr 250 og innmeldingsavgift kr 400 (engangsavgift) for de som ikke allerede er medlemmer.

Har du betalt?

Faktura for medlemskontingent og havneavgift vil legges ut på "Min side" i løpet av mai, med betalingsfrist i løpet av juni. De som ikke har betalt medlemsavgiften eller har andre ubetalte fakturaer, vil ikke kunne bestille boblehavn, vinteropplag eller oppløft på land, og risikerer etter hvert å bli strøket fra medlemslisten.Ubetalte fakturaer er listet opp nederst på «Min side».

Kjøring på gangveiene
Kjøring eller parkering på gangveiene utenfor vaktbua og bryggeanlegget er ikke tillatt. Biler som bryter forbudet risikerer bot og borttauing. 

Rabatt på vimpel fra Oslofjordens friluftsråd
Fordi båtforeningen er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) får medlemmer 120 kr rabatt ved kjøp av vimpel fra Oslofjordens friluftsråd. https://www.oslofjorden.org

Ny sjømerking i Oslofjorden

Kystverkets brosjyre om dette er lagt ut i vaktbua. PDF-versjoner av kart med den nye merkingen kan også lastes ned fra denne nettadressen: PDF-kartRabatt på varer hos Jernia Skillebekk

Ved å oppgi kundenummer får medlemmer rabatt på varer hos Jernia Skillebekk. Rabatten gjelder alle varer unntatt salgsvarer eller tilbudsvarer.
30 % på Robline tau i metervare
20 % på fendere
Opptil 15 % på ordinære varer.

Kundenummeret finner du på Min side. 

Båtservice-tjenester på Sjølyst og Karenslyst

RUNES MOTORSERVICE, tlf. 22500360 eller 95407490, e-post: runeistre@gmail.com, Service/reparasjon av større dieselmotorer og drev.  

OSLO OUTBOARD,  tlf. 91792092 eller 47010393, e-post: post@oslooutboard.no, Service/reparasjon/lagring av påhengsmotorer av alle merker.  

KROGSRUD MARINE SERVICE A/S, tlf. 41505500, e-post: krogsrudmarine@gmail.com, Service og reparasjon av mindre diesel- og bensinmotorer.  

SJØLYST MARINESERVICE, tlf. 91111010, Service og reparasjon av mindre diesel- og bensinmotorer. Salg av båtstativ/presenninger.