en-US nb-NO
Register

Bygdø Allé BåtforeningBygdø Allé Båtforening (BAB) ligger innerst i Frognerkilen. Foreningen eier bryggeanlegget og en vaktbu, som ligger like ved E-18. Foreningen er også med i samarbeidet om opplagsplassen på Sjølyst-Karenslyst.  

Båtforeningen er dugnadbasert og drives utelukkende av frivillige krefter.

Det kreves medlemskap for å bygge opp ansiennitet og få båtplass. Innmeldingsavgiften er kr 400 kroner, årskontingenten kr. 250. For andre priser, se under fanen "Hva er BAB". Medlemskap gir også tilgang til informasjon som krever brukernavn og passord. Normal ventetid for å få båtplass er 5-6 år. 

For å søke medlemskap, klikk på fanen "Bli medlem"

Spørsmål om BAB kan sendes til styret gjennom epostbab@gmail.com.

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes innen 15. mars hvert år. Innkalling og saksliste varsles pr. e-post og skal være tilgjengelig på foreningens hjemmeside senest 14 dager før møtedagen. Dagsorden på årsmøtet skal følge innkallelsen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være fremsatt skriftlig og oversendt styret senest 1. februar.

Båtplass for sommersesongen 2018

Det er nå åpnet for bestilling av båtplass for sommersesongen 2018. 
Gå til Min side og velg Søk sommerhavn øverst til venstre på siden.

Alle som ønsker båtplass må søke. For medlemmer med fast båtplass er dette en bekreftelse på at man ønsker å benytte båtplassen i 2018, eller søknad om å skifte til en større eller mindre plass. Medlemmer som ikke har fast plass eller som ønsker å skifte plass, blir satt på årets venteliste. 

Fristen for bestilling er 20. mars. Etter 20. mars vil havnesjefen sette opp havnelista for 2018, og ledige båtplasser tildeles medlemmer på venteliste eller leies ut. 

Årsmøtet 2018

SETT AV DATOEN:

Årsmøtet 2018 anholdes på Rødtvedt skole
onsdag 14. mars kl. 1900


Sakspapirer og praktiske opplysninger blir lagt ut på en egen fane etter neste styremøte som er 12. februar

Husk at saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være fremsatt skriftlig og oversendt styret senest 1. februar.

Vi sees

Styret


Har du betalt?


Har du ikke betalt medlemsavgiften eller har andre ubetalte fakturaer, risikerer du å bli strøket fra medlemslisten.
Ubetalte fakturaer er listet opp nederst på «Min side».

Kjøring på gangveiene
Kjøring eller parkering på gangveiene utenfor vaktbua og bryggeanlegget er ikke tillatt. Biler som bryter forbudet risikerer bot og borttauing. 

Rabatt på vimpel fra Oslofjordens friluftsråd
Fordi båtforeningen er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) får medlemmer 120 kr rabatt ved kjøp av vimpel fra Oslofjordens friluftsråd. http://obat.no/

Ny sjømerking i Oslofjorden

Kystverkets brosjyre om dette er lagt ut i vaktbua. PDF-versjoner av kart med den nye merkingen kan også lastes ned fra denne nettadressen: PDF-kartFjordbyen fra Skøyen til Lysaker?

Høsten 2016 arrangerte Aftenposten debattmøte om utbyggingplanene for opplagsplassen på Sjølyst. Dette er planer som kan få store konsekvenser for båtforeningene. Aftenpostens referat fra møtet finner du på http://www.aftenposten.no/osloby/Skoyen-neste---skal-det-bygges-bredt-eller-hoyt-604492b.html

Båtservice-tjenester på Sjølyst og Karenslyst

RUNES MOTORSERVICE, tlf. 22500360 eller 95407490, e-post: runeistre@gmail.com, Service/reparasjon av større dieselmotorer og drev.  

OSLO OUTBOARD,  tlf. 91792092 eller 47010393, e-post: post@oslooutboard.no, Service/reparasjon/lagring av påhengsmotorer av alle merker.  

KROGSRUD MARINE SERVICE A/S, tlf. 41505500, e-post: krogsrudmarine@gmail.com, Service og reparasjon av mindre diesel- og bensinmotorer.  

SJØLYST MARINESERVICE, tlf. 91111010, Service og reparasjon av mindre diesel- og bensinmotorer. Salg av båtstativ/presenninger.