en-US nb-NO
Registrer

Bygdø Allé BåtforeningBygdø Allé Båtforening (BAB) ligger innerst i Frognerkilen. Foreningen eier bryggeanlegget og en vaktbu, som ligger like ved E-18. Foreningen er også med i samarbeidet om opplagsplassen på Sjølyst-Karenslyst.  

Båtforeningen er dugnadbasert og drives utelukkende av frivillige krefter.

Det kreves medlemskap for å bygge opp ansiennitet og få båtplass. Innmeldingsavgiften er kr 400 kroner, årskontingenten kr. 250. For andre priser, se under fanen "Hva er BAB". Medlemskap gir også tilgang til informasjon som krever brukernavn og passord. Normal ventetid for å få båtplass er 5-6 år. 

For å søke medlemskap, klikk på fanen "Bli medlem"

Spørsmål om BAB kan sendes til styret gjennom epostbab@gmail.com.

Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet som avholdes innen 15. mars hvert år. Innkalling og saksliste varsles pr. e-post og skal være tilgjengelig på foreningens hjemmeside senest 14 dager før møtedagen. Dagsorden på årsmøtet skal følge innkallelsen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være fremsatt skriftlig og oversendt styret senest 1. februar.

Boblehavna etableres 4. november

HOLD AV DATOEN
Lørdag 4. november kl 10 innkaller styret de som skal ligge i boblehavn til dugnad og etablering av vinterhavna.

Vi sees!

Styret

Problemer med å bestille vinteropplag

Styret har fått melding om at en del medlemmer har hatt problemer med å bestille opptak på Sjølyst. Det har vært noen tekniske problemer etter innføring av automatisk betalingskontroll, men dette skal være i orden nå.

  • Gå inn på «Min Side»
  • Sjekk at det står «Ubetalt Kr: 0»under «Mine Fakturaer»
  • Velg «Bestill tid for opptak» i venstre marg, alternativt i nedtrekksmeny merket «Min Side»
  • Velg en ledig dato og tid i kalenderen. 

Opptakskalenderen åpnes trinnvis etter hvert som det fylles opp med bestillinger. Pr. 11.september er det åpnet for bestillinger til og med 29.september. Opptaket vil normalt avsluttes siste uken i oktober.

Medlemmer kan nå søke om boblehavn eller vinteropplag på Sjølyst

Medlemmer i Bygdø Allé Båtforening kan nå søke om vinterplass til båten sin, enten i boblehavn ved BAB-brygga eller på land ved Sjølyst båtopplag. Logg deg inn på medlemssidene og velg "Bestill vinteropplag" i venstremargen på Min side. Det kan kun søkes om plass til én båt pr medlem og medlemmet må være registrert eier (eller deleier) av båten. Alle utestående fakturaer må være betalt for å kunne søke og endelig tildeling skjer etter at boblehavna/vinteropplaget er betalt. Det blir heller ikke mulig å bestille dato for oppsett på land før vinteropplaget er betalt.

15.september er tidsfrist for søknad og betaling av boblehavn. De som ikke har betalt den automatisk genererte fakturaen innen 15.september har heller ikke en fullstendig søknad og kommer ikke med i den første fordelingen av bobleplasser - som først tildeles med fortrinnsrett for de som har fast plass med innskudd ved BAB-brygga, og deretter etter ansiennitet. Dersom vi 15.september har flere søknader enn vi har plasser i boblehavna så opprettes en venteliste som vi tildeler fra ved avbestillinger. Eventuelle søknader etter 15.september tas fortløpende inn på ventelisten etter ansiennitet.

BAB-medlemmene som ønsker vinteropplag på Sjølyst bes på samme måte søke og betale innen 15.september. De senere årene har BAB kunnet tilby plass på land til alle medlemmer som søker innen tidsfristen. Ved sen søknad kan du risikere å ikke få opp båten innen vinteren. Når vi kommer inn i oktober kan opptakskalenderen for de siste ukene være fylt opp allerede.

Har du betalt medlemskontingent og havneavgift?

Betalingsfristen har gått ut, så nå haster det! 
Har du ikke betalt havneavgiften, risikerer du å miste båtplassen og vil ikke få bestilt opptak eller plass i boblehavna til vinteren. 
Har du ikke betalt medlemsavgiften, risikerer du å bli strøket fra medlemslisten.
Alle medlemmer skal ha mottatt faktura som ligger tilgjengelig nederst på «Min side». Medlemmene skal også ha fått en e-post påminnelse om dette. 

Dersom du ikke kan se å ha mottatt faktura, send oss en e-post om dette til
epostbab@gmail.com

Referat fra årsmøtet

Årsmøte 2017 i Bygdø Allé Båtforening ble avholdt onsdag 15.mars i kantina på Stovner videregående skole. Det var som vanlig en sammenkomst med hyggelig atmosfære, takhøyde for diskusjoner og til slutt litt mat og sosial omgang.

Logg inn på Min side for å lese referat fra årsmøtet.


Kjøring på gangveiene
Kjøring eller parkering på gangveiene utenfor vaktbua og bryggeanlegget er ikke tillatt. Biler som bryter forbudet risikerer bot og borttauing. 

Rabatt på vimpel fra Oslofjordens friluftsråd
Fordi båtforeningen er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) får medlemmer 120 kr rabatt ved kjøp av vimpel fra Oslofjordens friluftsråd. http://obat.no/

Ny sjømerking i Oslofjorden

Kystverkets brosjyre om dette er lagt ut i vaktbua. PDF-versjoner av kart med den nye merkingen kan også lastes ned fra denne nettadressen: PDF-kartFjordbyen fra Skøyen til Lysaker?

Høsten 2016 arrangerte Aftenposten debattmøte om utbyggingplanene for opplagsplassen på Sjølyst. Dette er planer som kan få store konsekvenser for båtforeningene. Aftenpostens referat fra møtet finner du på http://www.aftenposten.no/osloby/Skoyen-neste---skal-det-bygges-bredt-eller-hoyt-604492b.html

Båtservice-tjenester på Sjølyst og Karenslyst

RUNES MOTORSERVICE, tlf. 22500360 eller 95407490, e-post: runeistre@gmail.com, Service/reparasjon av større dieselmotorer og drev.  

OSLO OUTBOARD,  tlf. 91792092 eller 47010393, e-post: post@oslooutboard.no, Service/reparasjon/lagring av påhengsmotorer av alle merker.  

KROGSRUD MARINE SERVICE A/S, tlf. 41505500, e-post: krogsrudmarine@gmail.com, Service og reparasjon av mindre diesel- og bensinmotorer.  

SJØLYST MARINESERVICE, tlf. 91111010, Service og reparasjon av mindre diesel- og bensinmotorer. Salg av båtstativ/presenninger.