Havneliste og ventelister

En foreløpig havneliste og oppdaterte ventelister for båtplass i de ulike breddekategoriene er nå lagt ut på medlemssidene (bak innlogging). Vår havnesjef jobber fortsatt med innplassering av båter, og tildeling/utleie av ledige båtplasser (etter ansiennitet til medlemmer som har søkt plass via "min side"). Listene vil derfor oppdateres fortløpende.

Åpnet for bestilling av utsett

2.4.2020 Det er i dag åpnet for bestilling av utsett for båter på Sjølyst båtopplag. Dette gjøres ved innlogging på medlemssidene og to valg på "min side": Enten "bestill utsetting" for PC eller "bestill utsetting med mobil". Det siste valget er en forenklet bestillingsside for små mobiltelefonskjermer. Første tilgjengelig dato for utsett er tirsdag 14.april. Båteiere får varsel pr SMS når alle utenfor de har bestilt, slik at de selv kan bestille utsett. Det er ikke mulig å bestille utsett før du har mottatt SMS-varsel.

Åpning av bommen på Sjølyst båtopplag

Det er nå to måter å åpne bommen inn til båtopplaget på Sjølyst og Karenslyst. Båteiere med båt i opplag kan åpne bommen fra egen mobiltelefon ved å ringe til telefonnummer 983 62 169 (så sant deres mobiltelefon er registrert i havnesystemet og ikke er registrert hos teleoperatør som skjult nummer). Oppringning fra andre mobiltelefonnumre enn de som er registrert vil ikke fungere.

I tillegg kan bom-åpnere av tidligere type fortsatt benyttes. Fordelen med bom-åpnerne er at disse kan benyttes av alle personer tilknyttet båten - om det er familiemedlemmer, medeiere eller servicefolk. Bom-åpnere selges av havnesjefen (epostbab@gmail.com).

Årshjul 2020

BAB årshjul er oppdatert med alle viktige datoer og aktiviteter for 2020. Klikk på fanen "Årshjul" på toppen av siden.

Husk å bestille/søke båtplass i sommerhavn 2020

Bygdø Allé Båtforening åpnet 3. januar for bestilling av båtplass for sommersesongen 2020.
   - Alle medlemmer som har fast båtplass i Bygdø Allé Båtforening må gå inn på Min side i medlemssystemet og bestille/avbestille sommerplass innen fredag 6.mars. Dette er bekreftelsen på at man ønsker (eller ikke ønsker) å benytte den faste båtplassen i 2020, og en bekreftelse på hvilken båt som skal ligge ved BAB-brygga i 2020. 
   - Alle
 medlemmer som ønsker/søker fast båtplass eller en større/mindre båtplass enn de allerede har, går på samme måte inn på Min side i medlemssystemet og bestiller sommerplass for ønsket båttype innen fredag 6.mars. Dette er da en søknad om plass som legges til ventelisten for 2020. Ventelistene er årlige og slettes ved utgangen av hvert år. Alle båtplasser, både faste og årsleie, tildeles etter ansiennitet i perioden mars-august til medlemmer som har søkt om plass inneværende år. Husk å legge inn den båttypen du ønsker å søke plass til på Min side, før du søker om båtplass. (Eventuelt omtrentlig båttype, dersom båten ikke er kjøpt enda.)

Etter 6. mars vil havnesjefen sette opp havnelista for 2020 og ledige båtplasser (både faste og sesongleie) tildeles medlemmer på årets venteliste.

Båtlivets betydning for Osloboere

En flott artikkel om Oslofjordens og båtlivets betydning for Oslofolk er nettopp publisert på Oslo kommunes nettsider. Anbefalt lesning: "klikk her"

Grasrotandelen

Bygdø Allé Båtforening kan nå registreres som mottaker av "Grasrotandelen" fra Norsk Tipping. Styret håper BAB-medlemmene vil bidra til at noe av disse midlene doneres til foreningen.

Fullført bytte av kjetting og moringer - Husk å sjekke båtens fortøyninger etterpå

21/11: Utskiftning av kjettinger og moringer under BAB-brygga ble fullført i dag. Alle med båt i vinterhavnen bør nå ta en tur på brygga og sjekke fortøyningene en ekstra gang før vinteren. Sjekk at tauene er stramme og båten ligger midt i båsen. Fortøyninger på enkelte båter måtte løsnes under arbeidet med moringene, og det kan være at båten ikke ligger akkurat slik eieren forlot den sist.
Kjettingene står i kryss under brygga og de nye moringene skal være plasser så dypt at de ikke skaper noen nye hindringer for innseilingen langs brygga. For sikkerhets skyld ber vi allikevel medlemmer som skal bruke båten i vinter om å 
holde lav fart og utvise ekstra varsomhet på vei inn og ut av havnen, inntil vi har mottatt dokumentasjon på faktisk plassering av alle moringer og målt dybden der de ligger.Korrekt fortøyning av båten

Husk å fortøye båtene forsvarlig ved BAB-brygga, nå som høststormene kommer.

◾Båten fortøyes minimum med 2 fortøyninger i baug + 2 fortøyninger akter.

◾Bruk kvalitetstau med tilstrekkelig dimensjon og strekkavlastere/gummifjærer.

◾Fortøyningene skal strammes godt for å unngå at båten jager i båsen.

◾Større båter bør i tillegg ha to eller fire spring for å hindre bevegelse i lengderetning. Dette gjelder spesielt plassene ytterst på BAB-brygga, og alltid ved vinterfortøyning.

◾Benytt minst to fendre på hver side av båten.

 

Bruk Chrome/Edge/Safari

Foreningens nettsider er laget for nettleserne Google Chrom, Microsoft Edge og Apple Safari. Nettsidene vil ikke fremstå korrekt dersom du fortsatt bruker den gamle nettleseren Internet Explorer, som produsenten Microsoft snart slutter å oppdatere.

Ta med mobiltelefon på vakt

Fasttelefon og internett abonnement i vaktbua er nå avviklet (fra 1.juni), som vedtatt på årsmøtet i mars etter kost/nytte vurderinger. Styret antar at tilnærmet alle medlemmer har egen mobiltelefon og mobilt bredbånd inkludert i abonnementet. Styret oppfordrer medlemer som skal gå vakt om å laste ned filmer og annen underholdning til privat PC før de går på vakt.

Bygdø Allé BåtforeningBygdø Allé Båtforening (BAB) ligger innerst i Frognerkilen. Foreningen eier bryggeanlegget og en vaktbu, som ligger like ved E-18. Foreningen er også med i samarbeidet om opplagsplassen på Sjølyst-Karenslyst.

Båtforeningen er dugnadbasert og drives utelukkende av frivillige krefter.

Det kreves medlemskap for å bygge opp ansiennitet og få båtplass. Innmeldingsavgiften er kr 400 kroner, årskontingenten kr. 250. For andre priser, se under fanen "Informasjon om BAB". Medlemskap gir også tilgang til informasjon som krever brukernavn og passord. Normal ventetid for å få båtplass er 5-6 år.

For å søke medlemskap, klikk på fanen "Bli medlem"

Spørsmål om BAB kan sendes til styret gjennom epostbab@gmail.com

Smitteverntiltak og fritidsbåtliv under COVID-19 koronavirus pandemi

(Oppdatert 4.4.2020) BAB-styret har mottatt flere spørsmål fra medlemmer som er usikre på om etterlevelse av pandemi-tiltak (som pålegg om sosial isolering hjemme og forbud mot overnatting på fritidseiendom) overhode er forenlig  med bruk av egen fritidsbåt. Hvilke forventninger skal medlemmene ha til båtsesongen i 2020 og hvilke smitteverntiltak iverksettes av BAB? BAB-styret ber først og fremst alle medlemmer og fritidsbåtfolk om å gjøre det de kan for å sikre egen og andres helse. Vi anbefaler ikke medlemmene å legge ut på lengre båttur i disse tider, men foreningen jobber for fortsatt bruk av fritidsbåt i indre Oslofjord innenfor de retningslinjene som er gitt av myndighetene.

Smitteverntiltak: Planlagt vårdugnad 18. april avlyses. Styret vil skru på vannet og henge ut vannslager til påsken. Vi ber medlemmene holde avstand til hverandre på brygga og opplagsplassen. Smitteverntiltak må innarbeides i vaktinstruksen. Vaktbua og toalettet blir stengt for andre enn den som har vakt, og det innføres ekstra renhold mellom hver vakt. Utsett av båter på Sjølyst båtopplag planlegges i utgangspunktet gjennomført innenfor tidsrammer angitt i årshjulet, men rutinene rundt utsett vil tilpasses myndighetenes retningslinjer for smittevern. Noen medlemmer kan bli forsinket i klargjøring av båten grunnet sykdom, isolasjon eller karantene. Andre vil kanskje tenke at dette er året der de skal bruke litt mer tid til å pusse eller oppgradere båten. Det kan derfor hende at utsett av båter tar noe lenger tid enn normalt, hvilket kan forsinke og/eller forkorte tilgjengelig tidsperiode for sommerpuss.

  • Det skal ikke være mer enn 5 personer i samme gruppe.
  • Hold minst 1 meters avstand til hverandre utendørs.
  • Hold minst 2 meters avstand til hverandre inne i et lokale.
  • Eneste unntak fra reglene ovenfor er for familiemedlemmer.

Myndighetene har vedtatt omfattende tiltak for å hindre spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester. Viktig informasjon og råd om koronavirus er tilgjengelig på norsk og engelsk på http://www.fhi.nowww.helsenorge.no og www.oslo.kommune.no/koronavirus/. De nasjonale tiltakene gjelder i første omgang fram til 13. april 2020, og skal vurderes av regjeringen 8. april.

Redningsselskapet (RS) melder 1. april at "RS er klare til å hjelpe alle som ønsker å bruke båten i påsken". RS var opprinnelig ikke forberedt på potensiell håndtering av korona-smitte og oppfordret derfor i første omgang alle båteiere om å la båten bli liggende i hjemmehavn eller i opplag inntil videre. Nå har RS anskaffet smittevernutstyr, iverksatt smitteverntiltak på redningsskøytene og endret sin anbefaling til båtfolket. RS-artikkel: https://www.redningsselskapet.no/korona/ 

Kongelig norsk båtforbund (KNBF) anbefaler fritidsbåtbrukere å følge de rådene helsemyndighetene til enhver tid offentliggjør. KNBF er av den oppfatning at båtfolket ut fra godt sjømannskap og de naturlige forholdsregler som nå må tas, må kunne bruke sine båter innenfor de føringer som er gitt. Hold deg i kjent og nært farvann slik at du ved eventuelt sykdomsutbrudd ombord raskt kan komme deg trygt og relatvit raskt tilbake til hjemmehavnen før du må oppsøke helsehjelp. Ikke nøl med å avbryte turen om noen ombord begynner å vise sykdomstegn. Drar du ut på tur med båten bør du ikke oppsøke plasser der det er mange andre båter. Ikke fortøy båtene fender til fender, men ha litt avstand og pass på å ikke måtte gå over andre båter for å komme på land. Før du drar på tur må du sjekke om kommunene og gjestehavnene du vil besøke har noen anbefalinger eller restriksjoner på fritidsaktiviteter og overnattinger. KNBF-artikkel: https://knbf.no/nyheter/item/forsvarlig-batliv-i-koronasituasjonen 

Hjelp oss å ta opp kampen mot rasering av båtplasser i Oslo!

Det bygger opp til et avgjørende «sjøslag» om båtopplag og båtplasser innenfor Oslo Fjordbyen Vest. Skal kommunen og utbyggingsinteresser få lov til å rasere og bygge ned båtopplaget på Sjølyst/Karenslyst og utvide byggetomten langt ut i Bestumkilen ved hjelp av fyllmasser? Eller skal Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og båtforeningene i Bestumkilen og Frognerkilen lykkes å bevare båtopplag, båtplasser og fritidsbåtlivet?

  • Bidra HER til underskriftskampanjen «Vern om båtlivet i Oslo», startet av FB1860. (OBS: Enkelte får melding om at de allerede har signert, spesielt på mobiltelefon, men det er bare å scrolle nedover og signere.)
  • Les om konsekvenser av foreslått områderegulering HER.
  • Se også KNBF artikkel: https://knbf.no/nyheter/item/kjemper-for-oslos-batliv.

Styret i Bygdø Allé Båtforening ber medlemmer og andre som har glede av fritidsbåtlivet i Oslofjorden å delta i motstanden mot fjerning av båtplasser og opplagsplasser i Oslo. Dette kan være starten på en rasering av samtlige båtplasser innenfor Fjordbyen Vest. Denne saken gjelder ikke bare oss som er så heldige å ha båt, men også alle som kanskje blir invitert på båttur en gang i blant, eller de som rett og slett synes det er hyggelig med båtliv i Oslofjorden. Spre gjerne lenken til artikkelen og til underskriftskampanjen. Nedenfor sees arkitektskisse for Sjølyst og Karenslyst:

Årsmøte 2020 avholdt 4. mars

Årsmøte 2020 i Bygdøy Allé Båtforening ble avholdt i storsalen på Rødtvet skole, samme sted som foregående år. Umiddelbart etter den formelle delen av årsmøtet ble det et sikkerhets- og kompetanse-økende foredrag. Styret hadde invitert fagkompetanse i hjerte-lungeredning fra Akershus universitetssykehus. Medlemmene fikk også prøve hjerte-lungeredning på dukker, under instruksjon.

Gjennomført dugnad 2. nov. - etablering av vinterhavn

Årets høstdugnad med etablering av vinterhavn ble som vanlig avviklet den første lørdagen i november. Det var godt oppmøte, god stemning og vi fikk gjennomført alle planlagte oppgaver. Styret takker alle medlemmer som deltok!

Ny rampe for utsett av båt på Karenslyst

Endelig er tilgangen til sjøen for små fritidsbåter på henger reetablert. En ny utsettingsrampe er nå på plass på Karenslyst. Den nye rampa er plassert innerst på opplagsplassen i Bestumkilen, nært den nye robanen. Der kan du både sette ut båten og parkere bil og henger (men husk å betale rimelig parkeringsavgift). Rampa er forskriftsmessig laget med kun svak helling, slik at biler ikke kan skli ut i vannet.

Strømforbruk på BAB-brygga

På BABs årsmøte 6.mars ble det diskusjon om strømforbruk på BAB-brygga, strømavtale og strømkostnader. Styret lovte å komme tilbake med konkrete tall for foreningens strømforbruk og strømkostnader i 2018. BABs strømforbruk i 2018 var 39460 kWh. Total energikostnad i 2018 var kr. 49.882, der kr. 21.584 var nettleie og kr. 28.298 var for strømmen. BAB har en avtale kalt «Hafslund Månedlig Bedriftsstrøm» der forbruket leses av hver time og prisen beregnes i etterkant av hver måned basert på løpende spotpriser. Energiprisen gjennom året 2018 varierte fra 58,50 til 89,40 øre/kWh. Nedenfor vises utviklingen i strømforbruk for ulike måneder og ulike år. Mer enn 80% av strømforbruket i månedene november-mars.

Har du betalt?

Faktura for medlemskontingent og havneavgift vil legges ut på "Min side" i løpet av mai, med betalingsfrist i løpet av juni. De som ikke har betalt medlemsavgiften eller har andre ubetalte fakturaer, vil ikke kunne bestille boblehavn, vinteropplag eller oppløft på land, og risikerer etter hvert å bli strøket fra medlemslisten.Ubetalte fakturaer er listet opp nederst på «Min side».

Kjøring på gangveiene
Kjøring eller parkering på gangveiene utenfor vaktbua og bryggeanlegget er ikke tillatt. Biler som bryter forbudet risikerer bot og borttauing. 

Rabatt på vimpel fra Oslofjordens friluftsråd
Fordi båtforeningen er medlem av Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) får medlemmer 120 kr rabatt ved kjøp av vimpel fra Oslofjordens friluftsråd. https://www.oslofjorden.org

Rabatt på varer hos Jernia Skillebekk

Ved å oppgi kundenummer får medlemmer rabatt på varer hos Jernia Skillebekk. Rabatten gjelder alle varer unntatt salgsvarer eller tilbudsvarer.
30 % på Robline tau i metervare
20 % på fendere
Opptil 15 % på ordinære varer.

Kundenummeret finner du på Min side. 

Båtservice-tjenester på Sjølyst og Karenslyst

RUNES MOTORSERVICE, tlf. 22500360 eller 95407490, e-post: runeistre@gmail.com, Service/reparasjon av større dieselmotorer og drev.  

OSLO OUTBOARD,  tlf. 91792092 eller 47010393, e-post: post@oslooutboard.no, Service/reparasjon/lagring av påhengsmotorer av alle merker.  

KROGSRUD MARINE SERVICE A/S, tlf. 41505500, e-post: krogsrudmarine@gmail.com, Service og reparasjon av mindre diesel- og bensinmotorer.  

SJØLYST MARINESERVICE, tlf. 91111010, Service og reparasjon av mindre diesel- og bensinmotorer. Salg av båtstativ/presenninger.