Bli medlem

Grunnlaget for å bli medlem i Bygdø Alle Båtforening

Alle over 18 år kan i prinsippet bli medlem Bygdø Allé Båtforening, men styret vurderer hver enkel søker før medlemskap godkjennes. Innmeldingsavgiften er kr 500 kroner og årlig medlemskontingent er kr 350. For å kunne tildeles båtplass må man være bosatt i Oslo kommune eller i en kommune som ikke har kystlinje. Det vil for eksempel si at hvis man er bosatt i Asker og Bærum kan man ikke tildeles båtplass i foreningen.

I tillegg må ikke båten være lengre enn 12,2 meter (ca 40 fot). Lengden defineres og måles i henhold til NS-ISO-EN 8666, som også benyttes av Sjøfartsdirektoratet.

Foreningen har følgende breddemeter i båsene:

2,5 meter

3 meter

3,5 meter

4 meter

Maksimal tilgjengelig bredde er altså 4 meter. Skal du ha plass til fendre, må båten være smalere enn båsbredden. Båteier er ansvarlig for å oppgi mål i henhold til gjeldende regler og at målene samsvarer med den båten som skal ligge i havnen. Husk å lese vedtektene før du sender søknaden. De finner du på siden "Informasjon om BAB".

Application for membership
The undersigned hereby apply for membership in
BygdoAlle Båtforening
First Name *
Last Name *
Date of Birth *
Address *
Postal Code *
Telephone (private)
Telephone (office)
Mobile *
E-Mail *
Date
*