Kontakt oss gjerne på e-post: epostbab@gmail.com

Bygdø Allé Båtforening (BAB) er et dugnadsbasert, ikke-kommersielt maritimt fellesskap innerst i Frognerkilen. Foreningen disponerer et flott, oppdatert bryggeanlegg med 118+2 båtplasser og en vaktbu innerst i Frognerkilen, i tillegg til vinteropplagsplasser på land ved Sjølyst Båtopplag. Foreningen drives av og for medlemmene. Det betyr at du må være medlem for å motta tjenester fra BAB - men alle som godtar og retter seg etter foreningens vedtekter, reglement og bestemmelser kan opptas som medlem i BAB. Både faste båtplasser og leieplasser i sommerhavn tildeles etter ansiennitet, til medlemmer som har søkt plass på nettsidene inneværende år. Alle ventelister nullstilles ved nyttår og havnesjefen tildeler båtplasser fra midten av mars hvert år.

Rimelig vinteropplag på land (Sjølyst Marina) eller vinterplass i boblehavn ved BAB-brygga tilbys alle medlemmer som søker innen oppgitte tidsfrister, uten krav til ansiennitet. Se fanen "BAB årshjul" for alle tidsfrister og aktiviteter gjennom året.

Krav til ansiennitet for sommerplass varierer mellom breddekategorier og fra år til år. Forventet krav til ansiennitet for leieplass i sommerhavn er: 2,5 meters plass etter 1-2 år, 3 meters plass etter 2-3 år, 3,5 meters plass etter 3-5 år og 4 meters plass etter 5-7 år. Forventet krav til ansiennitet for tilbud om fast båtplass med innskudd i brygga er: 2,5 meters plass etter 2-3 år, 3 meters plass etter 3-4 år, 3,5 meters plass etter 4-6 år og 4 meters plass etter 7-9 år. Merk at BAB oppgir reell utnyttbar lysåpning på båtplassene (ikke målt mellom midten på utliggere).

Fast båtplass (med innskudd i brygga) tildeles kun personer som er bostedsregistrert i Oslo eller i kommune uten strandlinje - men alle kan være medlem i BAB uavhengig av bosted. Det er ikke anledning til å bo fast i båt ved BAB-brygga, ettersom foreningen ikke disponerer noe sanitærbygg. Foreningen har ingen gjesteplasser og tilbyr ikke korttidsleie. Foreningen har ingen parkeringsplasser i direkte tilknytning til bryggeanlegget eller vaktbua, men parkering tilbys på Sjølyst og Karenslyst båtopplag i perioden 1. juni - 15. september mot fast P-avgift på kr 400. Kjøring eller parkering på gangveiene utenfor vaktbua og bryggeanlegget er ikke tillatt.

Hjemmesiden er BABs primære kommunikasjonskanal. Her finner du informasjon om foreningens virksomhet, aktuelle hendelser, løpende aktiviteter, i tillegg til dokumenter fra årsmøter. Vi oppfordrer deg som medlem til å besøke nettstedet jevnlig. En del informasjon krever innlogging med passord, som medlemmer kan bestille tilsendt pr epost på innloggingssiden. Du finner oss i tillegg på Facebook, hvor du kan «like» Bygdø Alle Båtforenings Facebook-side. Da mottar du oppdateringer om situasjonen er på brygga, hendelser eller påminnelser.

Båtforeningen drives utelukkende av frivillige krefter. Styret jobber kontinuerlig for at du skal trives i foreningen, på brygga vår og bruke de mulighetene som et medlemskap i foreningen gir deg. Kontakt oss gjerne på epostbab@gmail.com 

BAB er medlem av Småbåtutvalget i Oslo
(klikk for informasjon).

Historikk

.

I mer enn 60 år har båter fra Bygdø Allé Båtforening hatt sine plasser innerst i Frognerkilen

Båteiere som lå innerst i Frognerkilen bestemte seg for å knytte sine interesser sammen i en båtforening 1. oktober 1951. Det begynte med 57 medlemmer. Da var det ingen brygge der. Båtene lå fortøyd enten ved bøyer eller til pæler. Det finnes ikke noen data som kan fortelle når bygga ble anlagt av kommunen.

Fra begynnelsen ble båtene trukket på land i Frognerkilen om vinteren, men fra 1956 ble Sjølyst tatt i bruk som opplagsplass i et samarbeid mellom Frognerkilen Båtforening 1860, Skøyen Båtforening, Ullern Båtforening og Skapsno Båtforening.

I 1985 ble bryggeanlegget overtatt fra kommunen og utvidet.
I 1996 ble det reist ny vaktbu/klubbhus og dette ble forsterket med toalettanlegg i 1999.
I 2005 kom den nye betongbrygga.
I BABs historie har det vært seks styreformenn:
Kristian Martinsen          1951-1953
Nils Gran                       1953-1981
Terje Seland                  1981-1984
Kristian Lislerud             1984-1987
Helge Kristiansen           1987- 2016   
Kjell Arne Johnsen          2016-


Nøkkeldokumenter fra Bygdø Allé Båtforening

Informasjonsbrosjyre for BAB:   KLIKK HER

Vedtekter for foreningen:             KLIKK HER

Reglement for foreningen:           KLIKK HER

Reglement for opplagsplassen (Sjølyst):   KLIKK HER

 

Årsberetning for 2019:     KLIKK HER

Årsberetning for 2018:     KLIKK HER

Årsberetning for 2017:     KLIKK HER

Prisliste for 2020

Innmelding i BAB:                   Kr 500 engangsavgift
Kontingent ordinært medlem: Kr 350 årlig
Kontingent hustandsmedlem: Kr 175 årlig
Innskudd båtplass:                  Kr 10.000 (som refunderes ved oppsigelse)

Havneavgift sommerhavn etter breddekategori (for medlemmer med fast plass og innskudd i brygga, 1. mai - 30. okt):
   2,5 m lysåpning                  Kr 2.150
   3,0 m lysåpning                  Kr 2.300
   3,5 m lysåpning                  Kr 2.650
   4,0 m lysåpning                  Kr 2.800

Leieplass i sommerhavn etter breddekategori (for medlemmer uten fast plass eller innskudd i brygga, 1. mai - 30. okt):
   2,5 m lysåpning                  Kr 4.300
   3,0 m lysåpning                  Kr 4.600
   3,5 m lysåpning                  Kr 5.300
   4,0 m lysåpning                  Kr 5.600
   2,9-3,0 m Sjølyst (2 plasser)  Kr 2.700

 

Vinteropplag, vinterhavn, sommerpuss, parkering, etc:

   - Boblehavn/vinterhavn ved BAB-brygga: Kr 2.300 (3,5 og 4,0 m plasser, 1. nov - 30. april)
   - Vinteropplag på land (Sjølyst):  Kr 140 per kvm (båtens lengde x bredde), minstepris kr 2.940 der prisen inkluderer opptak av båt, høytrykksspyling under vannlinjen, leie av opplagsbukker/-støtter og utsett på våren.
   - Sommerpuss inntil 1 uke på Sjølyst Marina: Kr 1.500/2.000 for båt under/over 10 meter lengde. Landligge utover en uke belastes med kr 500 pr påbegynte uke.
   - Sommerplass for båthenger på Sjølyst 1. juni - 15. september: Kr 1.800

   - BAB ‐ vimpel: Kr 100
   - OBU ‐ vimpel: Kr 100
   - Nøkkelbrikke til BAB-brygga og vaktbua: Kr 100
   - Bomåpner til Sjølyst Marina Båtopplag: Kr 400
   - Bilparkering på Sjølyst Marina Båtopplag i perioden 1.juni ‐ 15.september: Kr 500

Styremedlemmer og kontaktinformasjon

Styret i Bygdø Allé Båtforening kontaktes helst med en e-post til felles postkasse: epostbab@gmail.com.

Ettersom foreningen drives som en ideell organisasjon med frivillighet og dugnadsinnsats, så har vi ikke noe felles telefonnummer, ingen betjent dagvakt, ingen ansatte eller lønnede medarbeidere.

Bygdø Allé Båtforening har følgende styremedlemmer for perioden mars 2020 - mars 2021:

  - Formann: Kjell Arne Johnsen
  - Nestformann: Georg Hilmar Antonsen
  - Havnesjef: Trond Wiberg
  - Kasserer: Geir Simensen
  - Sekretær: Frank Ivar Aarnes
  - Styremedlem: Kåre Willy Silseth